Föreningen

 

Som medlem i Utpost Hållö stödjer Du verksamheten. Som medlem får du även förmånen att arbeta ideellt i cafét under sommaren, i nuläget är det lång kö och tidigast plats år 2027.

​Ditt medlemsskap kostar 50 kr/person eller 100 kr/familj. Inbetalningen sker till Bg 5533-2894. Var noga med att uppge namn, adress eller mailadress vid insättning.

Anmälan som cafépersonal görs till:
info@utposthallo.se eller tel. 0702-36 82 02.

Styrelsen

Ordförande, Peter Arndt
Mob. 0760-22 00 65

Vice Ordförande, Tommy Wik
Mob. 0705-10 68 98

Kassör, Håkan Axelsson
Mob. 0708-66 54 50

Ledamot, Harald Syversen
Mob. 0793-58 47 49

Ledamot, Jan “Qlan” Andersson
Mob. 0733-60 21 50

Ersättare, Ingemar Holmer
Mob. 0705-49 29 80

__________________________________

Föreståndare, Kenneth Thuresson
Tel. 0703-53 68 22

​Katarina Olofsson
Tel. 0706-89 48 65