Historik

Utpost Hållös urspungsbyggnad uppfördes av Kungl. Telegrafstyrelsen år 1922 som bostad för två familjer samt utrymme för en radiopejlutrustning. Fartyg till sjöss ute på Skagerak begärde sin position av Göteborg radio, som anmodade stationerna på Vinga och Hållö att pejla fartygets radiosignal. Bäringen lämnades till kustradiostationen som angav fartygets beräknade läge i Latitud och Longitud. Många är de befälhavare, som i hårt väder och nedsatt sikt, tacksamt fick sin position korrigerad i sjökortet.

Senare utrustades fartygen själva med pejlanordningar och Hållö utökades till radiofyr som kontinuerligt på långvågsbandet utsände morsesignalen . _ .. . _ .. LL. Därmed hade uppgiften för de två radiotelegrafisterna upphört. Huset användes under kriget av Försvarsmakten för olika ändamål bl.a. som kustspaningsstation för identifiering av den kustnära trafiken till och från Norge.

Från 1969, då fyren automatiserades började huset alltmer förfalla och underhållet åsidosättas. Försvaret som inte längre hade ekonomiska medel till underhåll, blev ålagda av Sotenäs kommun, som markägare att renovera byggnaden, vilken i annat fall fick rivas. I överläggningar med Försvarsmakten fick kommunen överta fastigheten och den ideella föreningen Utpost Hållö erhöll huset som gåva av Sotenäs kommun. Föreningen skulle som ett EU-projekt restaurera fastigheten och genom uthyrning av övernattningsbäddar och kaférörelse under sommaren skapa förutsättningar för fastighetens drift och underhåll.