Fågelskådning

Det fina rymliga vindskyddet “Holken” står alltid öppet för fågelskådare, på Hållös sydvästra udde. Vindskyddet är idealiskt placerat och anses vara kommunens bästa lokal för havsfågelskådning. Här får man kortare observationsavstånd jämfört med andra platser. Man bjuds på fina observationer av islommar, tärnmås, liror och labbar.

Blåsiga och stormiga sensommar- och höstdagar är bästa säsongen för havsfågelskådning. Klykstjärtade stormsvalor ses inte sällan söka föda vid brotten. Karaktärsarterna i september är sandlöpare och roskarl. De avlöses i oktober av skärsnäppor som stannar resten av vintern. I oktober/november sträcker alkor ofta mycket nära. Numera är toppskarv en säker art på inre brottet. Många arter vadare rastar på det yttre brottet.

Ett enkelt sätt att komma ut till Hållö är att anmäla sig till bilpoolen för havsfågelturer som Bohusläns ornitologiska förening samordnar. Mer information finns på Bohof.com.