Oeverskrift-2.jpg
Hem Transporter Föreningen Foton Väder Länkar Frågor
Medlemsinfo Nyheter Om Hållö Styrelsen

  Sök

  Utpost Hållö

Utpost Hållö

Hamngatan 1

456 51  SMÖGEN

 

Bokn.tel. 0703-53 68 22

Vardagar kl. 8-16

 

info@utposthallo.se

www.utposthallo.se

 

Org.nr: 868401-3249

Bankgiro: 5533-2894

Swish: 1230109983 

        

 

 

  Facebook.jpg    TD.jpg

     

Föreningen

Föreningen

______________________________________________________________

 

Huset uppfördes av Kungl. Telegrafstyrelsen år 1922 som bostad för

två familjer samt utrymme för en radiopejlutrustning. Fartyg till sjöss

ute på Skagerak begärde sin position av Göteborg radio, som anmodade

 stationerna på Vinga och Hållö att pejla fartygets radiosignal.

Bäringen lämnades till kustradiostationen som angav fartygets

beräknade läge i Latitud och Longitud. Många är de befälhavare,

som i hårt väder och nedsatt sikt, tacksamt fick sin position

korrigerad i sjökortet.

 Radiopejling.jpg

Senare utrustades fartygen själva med pejlanordningar och Hållö

utökades till radiofyr som kontinuerligt på långvågsbandet utsände

morsesignalen . _ .. . _ .. LL. Därmed hade uppgiften för de två

radiotelegrafisterna upphört och huset användes under kriget av

Försvarsmakten för olika ändamål bl.a. som kustspaningsstation för

identifiering av den kustnära trafiken till och från Norge.

 

Från 1969, då fyren automatiserades började huset alltmer förfalla

och underhållet åsidosättas. Försvaret som inte längre hade ekonomiska

medel till underhåll, blev ålagda av Sotenäs kommun, som markägare

att renovera byggnaden, vilken i annat fall fick rivas. I överläggningar

med Försvarsmakten fick kommunen överta fastigheten och den ideella

föreningen Utpost Hållö erhöll huset som gåva av Sotenäs kommun.

Föreningen skulle som ett EU-projekt restaurera fastigheten och

genom uthyrning av övernattningsbäddar och cafe´rörelse under

sommaren skapa förutsättningar för fastighetens drift och underhåll.